dinsdag 18 april 2017

Geen wekelijkse ophaling, maar wel pilootproject in zomermaanden

Inwoners Heusden-Zolder mogen huisvuil naar recyclagepark brengen. Vanaf 1 juni tot 30 september kunnen de inwoners van Heusden-Zolder met hun restafval ook terecht op hun recyclagepark. Vooral appartementsbewoners zitten in de warme zomermaanden immers met stinkende vuilniszakken op hun terras. Het gaat om een pilootproject dat deze zomer wordt uitgetest in Heusden-Zolder. Als de evaluatie positief is, komt er een uniforme regeling voor heel het werkingsgebied van Limburg.net. Door dit project van Limburg.net gaat eerder aangekondigde wekelijkse ophaling niet door.

Huisvuil dat bij warme temperaturen gaat stinken, het is een oud zeer dat elk jaar opnieuw opduikt. Vooral appartementsbewoners die genoodzaakt zijn hun vuilniszakken op het terras te plaatsen, hebben er last van.

Geen wekelijkse ophaling in de zomermaanden

"Verschillende inwoners en gemeentebesturen vroegen daarom al om de ophaalfrequentie van de bordeaux huisvuilzak in de zomer te verhogen", zegt Kris Somers van Limburg.net. "Zo ook de gemeente Heusden-Zolder dat deze bijkomende dienstverlening vroeg in afwachting van een wetswijziging die het mogelijk maakt om het restafval naar het recyclagepark te brengen. Schepen Lode Schops van Heusden-Zolder: "Limburg.net heeft onze vraag bekeken maar het bleek een dure en niet echt ecologische oplossing. In dat geval zouden extra vrachtwagens op pad worden gestuurd om uiteindelijk dezelfde hoeveelheid afval in te zamelen. Bovendien moeten mensen dan na de zomer weer gewoon worden dat het huisvuil terug maar om de twee weken wordt opgehaald."

Huisvuil welkom op het recyclagepark

Maar Limburg.net vond wel een oplossing. "We hebben alle begrip voor de vraag van de gemeenten", zegt Kris Somers. "Daarom starten we een pilootproject in Heusden-Zolder. Inwoners van die gemeente zullen vanaf 1 juni hun huisvuilzakken naar het recyclagepark kunnen brengen." Vandaag mag dat nog niet omwille van Vlaamse regelgeving maar Limburg.net zocht naar een uitweg en kreeg na overleg met de provincie Limburg en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de toelating om een pilootproject op te starten. Ook de gemeente zelf, die de milieuvergunning moet afleveren staat achter de regeling en zal deze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.

Tijdelijk pilootproject onder strikte voorwaarden

Het gaat om een tijdelijk pilootproject dat loopt vanaf 1 juni tot 30 september en waarvoor strikte voorwaarden zijn bepaald. Zo moet het restafval steeds in de correcte bordeaux huisvuilzakken worden aangeleverd. Om geurhinder te voorkomen zullen de huisvuilzakken ook tijdelijk in een gesloten en lekdichte container op het recyclagepark worden opgeslagen. Deze containers worden om de 2 dagen opgehaald of eerder als ze vol zouden zijn of voor hinder zouden zorgen bij warm weer.

Naar een uniforme regeling voor Limburg

Indien het pilootproject succesvol is, wil Limburg.net de regeling in 2018 veralgemenen naar alle intercommunale parken en waar nodig nog bijsturen. Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net: "Vanaf volgend jaar geeft de Vlaamse Overheid ons meer flexibiliteit om dergelijke brengmethodes te organiseren als bijkomende dienstverlening. Bij succes van het pilootproject en als alles op punt staat, willen we van die mogelijkheid gebruik van maken."