woensdag 19 april 2017

Gemeenteraadsvergadering 27 april kan je hier nalezen

Volgende week donderdag 27 april is er weer gemeenteraad ,
Er zullen 13 punten worden besproken en hier zijn enkele punten
⃟   Financiën - gemeentebelasting op verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting - goedkeuring
⃟   Financiën - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - bestuursmandaat Funda Oru
⃟   Interne organisatie - personeel - integratietraject gemeente en OCMW - vastlegging principes in het kader
     van samenwerking met het OCMW - goedkeuring
⃟   Grondgebiedszaken - patrimonium - gratis afstand van een perceel grond in de Rinkaersweg door de
    consoorten Deferm - definitief besluit
(dagorde gemeenteraad) kan je hier volledig nalezen