donderdag 18 mei 2017

Een duurzame horeca-partner voor Domein Bovy: De Winning

 
  Met Domein Bovy willen we een antwoord bieden op de toenemende vraag naar authenticiteit, natuurbeleving, aandacht voor gezondheid, ontspanning en educatie. We hebben samen met Value Partners dan ook niet gekozen voor een standaard horeca-uitbating, maar kiezen voor een waardevoller en duurzamer concept. We werken hiervoor samen met De Winning, een partner die reeds expertise heeft m.b.t. duurzame horeca, ook op een natuurdomein. De Winning zal het hotel en een bistro uitbaten, waarbij beleving, de sfeer en de kwaliteit van het eten centraal staan. De Winning is sociaal inclusief door hun aanbod van lokale en biologische producten en door de inzet van sociale economie voor een aantal van de ondersteunende taken. Dat maakt hen net dat tikkeltje anders. De Winning gaat niet als een autonome horecazaak op het domein functioneren, maar gaat op zoek naar samenwerking met andere ondernemers op en rond het domein. De Winning gelooft immers heel sterk in de kracht van netwerken, Aangezien we nog wat werk hebben aan de infrastructuur en we de bezoekers deze zomer al willen voorzien van een natje en een droogje start De Winning op 3 juni 2017 met een pop-up café vanuit het Pannenkoekenhuisje. Daar hoor je heel snel meer over!
Netheid, toegankelijkheid en veiligheid Toen Domein Bovy terug in eigen beheer kwam eind oktober vorig jaar, hebben we als gemeente onmiddellijk beslist om in te zetten op netheid, toegankelijkheid en veiligheid. Het achterstallig groenonderhoud werd aangepakt via Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) en zij staan ook nu in voor de coördinatie van het groenonderhoud. Samen blijven we werken om van Domein Bovy terug een topdomein te maken. Naast het frezen en inzaaien van 2 ha bloemenmengsel verspreid over het domein, zijn ook verscheidene grachten terug open gemaakt om zo het waterverloop op peil te houden. Zowel over de ringgracht als over de Voortbeek zijn twee nieuwe brugjes geplaatst. Tenslotte zijn nog verschillende maai- en snoeiwerken uitgevoerd. In de maand juni zullen verder maaiwerken uitgevoerd worden, samen met het herstellen van enkele paden, De dierenweide werd afgebroken en de dieren werden tijdelijk ondergebracht in het Vogel en Zoogdierenopvangcentrum. Ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe dierenweide zijn oude overblijfselen van paden en hokken opgeruimd zodat we vanuit een propere zone kunnen beginnen. Een nieuw plan werd ontworpen door het Centrum voorvolwassenenonderwijs De Verdieping (CVO) en is klaar. De vergunning voor de aanleg werd aangevraagd, zodat we zo snel mogelijk van start kunnen gaan met de aanleg ervan. Onlangs werd het speeltoestel op het speelterrein verwijderd omwille van veiligheidsredenen. Het speelterrein van Bovy zal ook als centrumspeelplein fungeren (Bolderberg / Viversel). Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp door de werkgroep speelpleinen. In de loop van de zomer zal het eerste speeltoestel geplaatst worden en volgend jaar zal het speelterrein verder uitgebreid worden. Wat betreft de gebouwen vonden er enkele studies plaats. Op basis van het stabilteitsonderzoek van de gebouwen werd reeds het dossier gestart om de buitengevel van het hotel te vervangen door een nieuwe dragende gevel. Ook vond er een bouwfysische studie plaats van het hotel. Dit is een onderzoek naar de staat van het gebouw, gekoppeld aan een meerjaren-onderhoudsplan van de bouwkundige en installatietechnische elementen dat werd opgemaakt op 1, 6, 12 en 30 (l) jaar Aangezien we van Domein Bovy een toegankelijk domein willen maken, hebben we advies gevraagd aan lnter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen m.b.t. het binnenplein, de parkings, de fietsenstalling, de aanleg van de dierenweide, het speelterrein, de toiletten, infoborden en rustpu nten . Maar we zijn er nog niet... Er zijn nog wel enkele puzzelstukjes nodig, alvorens we een prachtige puzzel kunnen maken van Domein Bovy. Als gemeentebestuur vinden we dat we terecht kunnen stellen dat we samen met onze diensten en partners het laatste halfjaarzeer hard gewerkt hebben en al heel wat puzzelstukjes op hun plaats gelegd hebben, die zelfs reeds in elkaar passen! Wordt vervolgd!