vrijdag 19 mei 2017

Vijfde jaar Humane Wetenschappen van het Sint-Franciscuscollege houden een persconferentie.

 
  
  
Vandaag vrijdag 19 mei hielden de leerlingen van het vijfde jaar Humane Wetenschappen van het Sint-Franciscuscollege een persconferentie waarin zij zes interessante sociale experimenten aangaande vooroordelen voorstellen die zij in het kader van het vak gedragswetenschappen hebben uitgevoerd. Tijdens deze conferentie zal worden toegelicht hoe de groepen te werk zijn gegaan, wat de experimenten precies inhielden en tot welke conclusies en mogelijke oplossingen de leerlingen zijn gekomen. De experimenten die aan bod kwamen waren, Kraampjesexperiment:

Wat dit experiment uniek maakt is dat het , in tegenstelling tot vele andere experimenten , nog niet uitgevoerd werd door andere psychologen of onderzoekers binnen verschillende menswetenschappelijke disciplines. Dit experiment is volledig door leerlingen van het Sint Fransiscuscollege bedacht. Vooroordelen: bewust of onbewust. Via een impliciete associatietest trachtten leerlingen van het vijfde jaar Humane Wetenschappen van het Sint Fransiscuscollege in Berkenbos te achterhalen of leerlingen van de middelbare school uit de regio Heusden-Zolder onbewust vooroordelen hebben met betrekking tot afkomst en geslacht. Multiculturele contacten bij leerlingen: verschillen of gelijkenissen.

 Leerlingen van het vijfde middelbaar Humane Wetenschappen van het SInt Fransiscuscollege stelden een enquête op om na te gaan hoe het met de multiculturele contacten bij leerlingen van het Sint Fransiscuscollege gesteld is. Discriminatie: dichterbij dan je denkt. Vaak wordt er taal gesproken in het bijzijn van mensen die deze niet begrijpen. leerlingen van het vijfde jaar Humane Wetenschappen van het Sint Fransiscuscollege stelden zich daarom de vraag of zij zich daarvoor gediscrimineerd voelen. Vanuit deze vraag bedachten ze een experiment dat ze uitvoerden bij leerlingen van het vierde jaar. Vertoon jij onbewust raciale vooroordelen? Leerlingen van het vijfde jaar Humane Wetenschappen van het Sint Fransiscuscollege voerden een wetenschappelijk onderzoek naar het voorkomen van onbewuste raciale vooroordelen bij leerlingen op school.

Zij brachten opvallende conclusies aan het licht.
Vooroordelen : hoe bepalen zij ons leven?
Leerlingen van het vijfde jaar uit de studierichting Humane Wetenschappen van het Sint Fransiscuscollege deden twee sociale experimenten met leerlingen van twee nabij gelegen lagere scholen. Inhoud van de experimenten. Ze kozen voor twee experimenten die een actueel onderwerp aansnijden, namelijk vooroordelen bij jonge kinderen. De kinderen waarbij zij hun onderzoek deden, zaten in het eerste tot het derde leerjaar . Met veel dank aan Joseph Bams voor deze informatie en foto's