donderdag 18 mei 2017

We werken verder aan een goede en professionele dienstverlening: WERKPLAATS

Einde maart hebben we jullie al ingelicht over de start op 13 maart 2017 aan de nieuwbouw voor burelen, magazijn, sanitair en kleedruimten voor onze gemeentelijke werkplaats. (zie tekst als bijlage).

De uitvoering van deze werken staan onder leiding van het ontwerpteam: Q-bus architectenbureau bvba (architect), AB associaties bvba (ingenieur stabiliteit), Raco bvba (ingenieur technieken) en Tractebel engineering (ingenieur akoestiek). Voor veiligheidscoördinatie doet men beroep op Buro Zeegers.
De uitvoering wordt opgevolgd door de dienst patrimonium.
Omdat onze werkplaats te allen tijde operationeel moet kunnen blijven en de hinder tot een minimum te beperken wordt in nauw overleg gewerkt met de leiding van de werkplaats.

De aannemer van deze werken is Bouw-service en de werken moeten gerealiseerd worden binnen de voorziene termijn van 200 werkdagen.
De kostprijs van de werken bedraagt €1.175.000.
De werken zitten op schema, de ruwbouw is intussen al behoorlijk gevorderd en de voorbereidende werkzaamheden voor de technieken zijn lopende.