maandag 15 mei 2017

Wilde varkens teisteren in Zolder de Aanhofstraat buurt

  
  
Er zijn weer wilde varkens aan het werk geweest in de Aanhofstraat bij een vrouw van 75 jaar. Heel het graswerk werd vertrappelt en stuk gedaan ook de omheining/afspanning mocht onder het geweld van deze dieren schade lijden. Misschien dat er toch iets aan gedaan kan worden.