donderdag 29 juni 2017

Aanpassingen op de M. Scheperslaan

Dank aan Wegenbouw.be voor deze foto. In augustus 2016 werden de tijdelijke maatregelen afgerond om de M. Scheperslaan verkeersveiliger te maken. Zo werden er o.a, blokken geplaatst om de fietser af te schermen, werden de weggoten en het wegdek vernieuwd, de fietspaden bestreken, de kruispunten geaccentueerd in een rood-bruine kleur, de snelheid verlaagd, het vrachtvervoer geweerd. Daarnaast kwamen er 6 toegankelijke bushaltes en er werden versmallingen aangelegd met voorrangssignal isatie. Al snel kwamen er reacties van inwoners op deze aanpassingen. De meeste meldingskaarten na de herinrichtingswerken gingen over de snelheid, over de blokken ter afscherming van de fietsers, over de tonnagebeperkingen en de voorrangssignalisatie. In december 2OL6 besloot het college om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de tijdelijke maatregelen: de zone 30 t.h.v. de school wordt korter (van vlak voor de school tot aan huisnummer 133) en variabel (met led-bord). In de versmalling aan de school wordt een rijbaankussen bijgeplaatst om de s.nelheid extra af te remmen

Dit betekent dat men op de M. Scheperslaan t.h.v. de school 50 km/u mag rijden, behalve bij het schoolbegin en -einde: dan zal op het led-bord een'30'branden. Oorspronkelijk had het verkeer komend uit Zolder-centrum altijd voorrang aan de versmallingen, maar omwille van de vele reacties werd besloten om ter hoogte van IZ De Zolikken en ter hoogte van de beek de voorrang om te wisselen. Op die manier heeft de ene keer het verkeer komend uit Zolder-centrum voorrang en de andere keer het verkeer komend uit Houthalen-Helchteren.

De blokken om de fietser te beschermen werden allemaal weggehaald en enkel ter hoogte van de versmallingen werden paaltjes geplaatst op de rijbaanrand om de fietser te beschermen. Aan de bocht met de Rijkelstraat werd een ander type paaltje geplaatst om de fietser te beschermen omdat hier nog zwaar verkeer voorbijkomt van het industrieterrein. Deze paaltjes veren terug bij een aanrijding, Tenslotte doet de politie geregeld controles op het zwaar verkeer en werd er in overleg met de gemeente Houthalen-Helchteren signalisatie geplaatst zodat het zwaar verkeer van industrieterrein Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren wist dat er een tonnagebeperking geldig is op de M. Scheperslaan.