donderdag 29 juni 2017

APL werkt aan de problemen

Dank aan Colas.be voor deze foto
° ÀPL heeft 16 jaar gewerkt zonder overlast en zonder klachten. Op 11/12/2011eerste klacht.

o Reeds in de volgende maand zaren v/e samen met ÀPL/ gemeente,/ milieu_inspectie. Voor hun was ook de plotselinge geurhinder een raadsel.

o Er werd gezocht naar mogelijke oorzaken maat gezien er niets gewijzigt was in het productieproces is de oorzaak moeilijk te vinden.

o Alles werd opnieuw/ nagemeten en afgesteld.

o Sindsdien wordt deze zaak stelselmatig opgevolgd (we zaten in die 5 jaar reeds 5 maal samen)

o Milieu inspectie beval een studie met daarin 2 controles. Àls gemeenten vonden we dat de relevantie van twee controles onvoldoende was en de opdracht werd uitgebreid naar 10 controles. (hiervan zijn er nu 7 uitgevoerd waarna het rapport opgemaakt kan worden. ' ÀPL doet in het voorjaat een test met een nieuwe methode waarin de geur "uit de schouw wordt gehaald". De eerste resultaten waren goed (* 2 maanden geen klachten) maar dan na 19 mei 2017 plots terug geur en klachten.

o Als er in het proces geen veranderingen gevonden werden wordt er gekeken of er externe factoren kunnen bepalend zijn.


o We stellen vast dat de windmolens opgestart ztjn in okt/nov 2011 en de eerste klachten komen binnen in dec 2014

o Nu blijkt er in 2016 een studie uitgevoerd te zijn in Nededand waar de relatie tussen de windmolens en geurhinder wordt bewezen. ' Op 19/6/17 zaten,APL/Luminus en milieu-inspectie een eerste maal samen.

o Indien het zuid westen wind is en ÀPL is bezig met de asfalt productie dan duwt de windmoien de rookpluim naar beneden waardoor de bewoners die in deze windkegel wonen bediend worden met sterke geurovererlast.

o Bewoners vermoeden dat het "Teer3 aanwezig is op het terrein: d.i. onmogelijk gezien de recryclage asfalt 3x gecontroleerd wordt alvorens ze gestort wordt op het terrein. Toch heeft millieu inspectie vorige vrijdag nog extra stalen genomen ter controle. Het bedrijf is zeer gerust in de
resultaten.

°ÀPL volgt een twee sporen beleid:

1' Volgende week is er nog productie tijdens de de weken en erna zal er opnieuw gewerkt worden in de schouw om de geur reeds uit de schouw te halen. De Firma die de werken uitvoert is ervan overtuigd dat er geen geuroverlast meer zal zijn.

2. Er zullen testen uitgevoerd waarbij de windmolen zal stilgezet worden bij ZW wind om de effecten hierop te kunnen aantonen. Het is te hopen dat de milieuvergunning van de windmolen ook zal aangepast worden door de Miinister indien het effect aangetoond is. Tevens onderzoekt ÀPL een nieuwe methode van productie die welliswaar zeer door is maar wat de uitsloot waarden beduidend dalen (SOx, (zwavel) Nox (strkstog, CO en stof . Dit is beter voor het milieu maat heeft bijna geen effect op de geur. Ik wd nog wel stellen dat de geur zeer indringend is maar niet schadelijk voor de volksgezondheid.