donderdag 29 juni 2017

Uitbreiding Stille Wegenproject in samenwerking met Dorpsraden

 
Op aangeven van een lid van de Dorpsraad Boekt werd een deel van het wandel- en fietspad ten zuiden van het vroegere kolenspoor vrijgemaakt van gras en onkruid. In de loop van de volgende dagen worden de overhangende takken nog gekapt en zal dit pad weer vrij toegankelijk zijn voor de zwakke weggebruiker.

Eén van de belangrijkste prioriteiten van de dorpsraden was de aanleg van een toegankelijkwandel en fietspad over de voormalige bedding van de Mangelbeek achter het Kasteel van Meylandt. Met het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werd een akkoord bereikt om dit aan te leggen in een semi-verharding. De vergunning hiervoor werd vorig jaar afgeleverd. In het voorjaar werden de kappingen uitgevoerd en ondertussen is een aannemer gestart met de aanleg van de verharding. Hierdoor zal het pad over een afstand van ongeveer 570m toegankelijk zijn met de rolstoelen en kinderwagens"  De totale kostprijs van deze werken bedraagt ongeveer € 35.000,00.