donderdag 29 juni 2017

Weg- rioleringswerken Dorps/Dekenstraat/Weg naar de Grauwe Steen/Lusthof/ZagerijstraatBij het begin van de huidige legislatuur, in 2014, werden voor een aantal straten in onze gemeente subsidies aangevraagd voor de aanleg van rioleringen. Dit jaar kregen we een verlossend antwoord van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), voor Heusden-Zolder werden 3 projecten naar voor geschoven: . Dorps- en Dekenstraat . Weg naar de Grauwe Steen . Lusthof- en Zagerijstraat

Voor het eerste project was reeds een studiebureau aangeduid, dit is immers een uitvloeisel van een eerste fase in Zolder-centrum waarbij enkele jaren geleden Dorpsstraat werd heraangelegd tussen de Inakker en de Holstraat, een rotonde werd aangelegd op de Ringlaan/Molenstraat en een verkeersgeleider werd gebouwd ter hoogte van Beekbeemden.

De ontwerpers zijn momenteel bezig met het ontwerp van de riolering, later volgen de nieuwe plannen van de straten. Voor de twee andere projecten werd prijs gevraagd bij verschillende studiebureaus maar door een administratieve fout moet de prijsvraag opnieuw gebeuren. De nieuwe offertes worden verwacht op 31uli 2017 zodat na het bouwverlof onmiddellijk aan de slag kan worden gegaan.

De voorontwerpen moeten worden ingediend bij de VMM voor 27 oktober 20L7, indien er bij deze maatschappij groen licht gegeven wordt kunnen de werken starten in het begin van 201g. Zoals gebruikelijk zullen de plannen vooraf worden toegelicht aan de bewoners van de verschillende straten