zondag 2 juli 2017

Reactie open brief aan gemeentebestuur i.v.m. het sportcentrum te Zolder-centrum.

De open brief aan het gemeentebestuur i.v.m. het sportcentrum te Zolder-centrum. Deze open brief werd ondertekend door de sportclubs, de verenigingen en de Dorpsraad van Zolder-centrum en zal donderdag 29/06/2017 voor de gemeenteraad worden overhandigd aan de gemeentebestuur.

 De Sportinfrastructuurstudie van 2013 gaf prioriteit aan het concentreren op enkele plaatsen van de competitiesporten. Na realisatie van de sportterreinen op de binnenpiste van de Velodroom op Terlaemen, zouden de sporthallen van Bolderberg, Berkenbos en Zolder-centrum (2 sporthallen en judolokaal) moeten verdwijnen.

Het gemeentebestuur doet zware investeringen in de wielerpiste (3 miljoen €) en in de gymzaal (1,1 miljoen €) op Terlaemen en renoveert ook de sporthallen van Bolderberg (werd in erfpacht gegeven) en van Berkenbos (de nieuwe turnzaal van het College voldoet niet voor competitiesporten). In Bolderberg en in Berkenbos kan men dus gebruik maken van telkens 2 overdekte sportaccommodaties! Ondertussen laat men de sporthallen van Zolder-centrum verloederen. Er wordt bv. niets gedaan aan het beginnend betonrot.

 De open brief vraagt ofwel de renovatie van het sportcentrum te Zolder-centrum ofwel een nieuwe overdekte sportinfrastructuur die voldoet aan alle normen voor competitiesporten en recreatieve sporten. In bijlage vindt u ook de actiefolder en de nota "Prioriteiten van de Dorpsraad voor het RUP Zolder". De actie rond het sportcentrum van Zolder-centrum kadert immers in de ruimere doelstelling om het Dorp Zolder-centrum leefbaar te houden. Met veel dank aan de Dorpsraad en Jef Elsen (je kan HIER alles nalezen)