maandag 17 juli 2017

Een boete als je uw huisvuilzak te vroeg aan straat plaatst.

Als je deze morgen rond pakweg 09 uur in onze gemeente rondrijd kreeg je al op vele plaatsen vuilzakken te zien die de mensen buiten plaatste. Maar hier staan ook wetten op dat je uw huisvuil (ik dacht) pas na 20 uur mag buiten plaatsen. Morgen is er huisvuil, dus mag je pas deze avond de vuilzak buiten plaatsen. De gemeenschapswachters zijn dan vandaag op pad geweest om die hun vuilzak al buiten plaatste een verwittiging te geven, dat vanaf volgende huisvuilophaling een boete mag verwacht worden als je uw vuilzak te vroeg buiten plaatst. En maar goed ook want de vogels, katten, muizen en ja hoor ook ratten komen op deze vuilzakken af om er toch nog wat lekkers uit te halen. Dus wees op je hoede ...