maandag 31 juli 2017

Geschiedenis van het Mirakelsacrament van Viversel (1).

Op I Augustus zal de sacramentskapel in Viversel 163 jaar bestaan. Gebouwd in 1854 door de zorgen van de achtbare familie PALMERS uit Stevoort, bekroont de top van de heuvel die de naam kreeg van Sacramentsberg.

Dit oude monument mag niet ongemerkt voorbijgaan omdat het miniatuurbedeoord op deze ""Berg"" te rnidden van de dennenbossen voor de godsvrucht en de geschiedenis zoveel te betekenen heeft. De parochie Viversel wil deze herdenking dan ook zo luisterrijk mogelijk maken. Zij  bezit immers nog min, nog meer, een der grootste H. Sacramentmirakels uit de geschiedenis der Kerk. Te Viversel gebeurde op I Augustus l3l7 een eucharistisch wonder dat de late middeleeuwers met verukking bleven gedenken in de bedevaart op bedevaart en dat de hoofdkerk te Hasselt sedert de Franse omwenteling in zijn oorspronkelijke toestand bewaart en aan de verering voorstelt.

In de volgende dagen zullen wij een uiteenzetting doen  aan het sacrament van Mirakel en zijn geschiedenis. Hieruit zal blijken hoe de Sacramentsberg de godsvrucht van de omgeving bleef aantrekken zodat er een kapel werd gebouwd