zaterdag 15 juli 2017

Groot Kapittel van de Limburgse Reuzengilden

Groot Kapittel van de Limburgse reuzengilden Limburgs-Catalaanse avond n.a.v. het bezoek van Catalaanse reuzen. De reuzen worden de ganse dag tentoongesteld in De Luchtfabriek.

's Avonds vanaf 19.00u is er een academische zitting en een feest met buffet. Toegang enkel na inschrijving en betaling van € 20,00 p.p.
 Marktplein 5, 3550 Zolder (Heusden-Zolder)

19u00 = Academische zitting met uitreiking van oorkonden honoris causa
20u00 = Limburg - Catalaanse avond met buffet, muziek en dans
 een organisatie van Reuzen in Vlaanderen vzw afdeling Limburg