zondag 16 juli 2017

""Het Heilig Sacrament van mirakel"" door Alfons Aerts (1)


Herkenrode, poortgebouw en hoektoren (foto Annemie America)
De abdij van Herkenrode Tot op vandaag domineren het monumentale poortgebouw, de statige hoektoren en de stoere muren van de voormalige Herkenrodeabdij het omliggende landschap. Toch vormen ze slechts een deel van het immense complex van weleer. Ontstaan en ontwikkeling

Het epos van de abdij ontkiemde in 1182 toen Gerard, graaf van Loon (1171 – 1194) zijn goed Herkenrode met bossen, weiden en akkerlanden aan broeder Hendrik uit de abdij van Aulne schonk om er een klooster voor cisterciĆ«nzerzusters op te richten. Als kloostergemeenschap werd Herkenrode in 1217 officieel in de orde van Citeaux opgenomen. Schenkingen van gronden door de graven van Loon en de aankooppolitiek van de abdissen deed het bezit uitgroeien tot meer dan 3000 ha. Het verwerven van patronaatsrechten en tienden van verschillende parochies bezorgden de abdij eveneens een aanzienlijk inkomen.

Op die manier groeide Herkenrode uit tot de rijkste vrouwenabdij van de Nederlanden.12 In de
geschiedenis van het klooster vormde het Heilig Sacrament van Mirakel dat in 1317 in het bezit kwam van de abdij een belangrijk hoofdstuk. Het werd het begin van een stroom bedevaarders. Alhoewel er geen sporen van giften zijn gevonden,13 mogen we aannemen dat de verering van de mirakelhostie tot grote inkomsten heeft geleid.


""Het Heilig Sacrament van mirakel"" door Alfons Aerts
Je kan het boek kopen op het parochiesecretariaat van Heusden-Zolder en de dienst toerisme Heusden-Zolder vanaf 15 juli.