maandag 17 juli 2017

""Het Heilig Sacrament van Mirakel"" door Fons Aerts (2)

De sacramentskapel in 1903 (foto Blanckart) De plechtige inwijding van de vernieuwde kapel in

1904 Eindelijk was het zover. Vijftig jaar na de bouw pronkte op de sacramentsberg de mooi gerenoveerde kapel. Op 1 augustus, de verjaardag van de overbrenging van de mirakelhostie naar Herkenrode, werd ze ingewijd. Dat gebeuren ging gepaard met een plechtige processie. De bevolking van Viversel had kosten noch moeite gespaard om een stijlvolle versiering aan te brengen. De processieweg, van de kerk naar de kapel, was getooid met praalbogen, vlaggen en bloemen. Een keure van personaliteiten uitgenodigd door de familie Palmers en een grote menigte pelgrims konden niet nalaten hun bewondering uit te drukken voor die bijzondere realisatie. In het kerkarchief troffen we het programma aan met de opstelling van de groepen en het verloop van de plechtigheid aan de kapel. 39


Orde van de Plechtigheden
9.30 u. – Bijeenkomst aan de kerk
9.45 u. – Vertrek naar de kapel  1. Kerkvaan
                                                  2. Onderwijzer met schoolkinderen
                                                  3. Vrouwvolk
                                                  4. Vaandel van de H. Familie met de leden
                                                  5. Bruidjes
                                                  6. Banier van de Boerengilde met de leden
                                                  7. Drapeau van de Schuttersgilde met de leden
                                                  8. Zangeressen, zangers
                                                  9. Koorkinderen
                                                  10. Misdienaar de jonge Heer Palmers
                                                  11. E. H. Pastoor
                                                  12. Familie Palmers
Onderweg wordt de rozenkrans gebeden. Tegenover de kapel wordt het Magnificat gezongen.

Aan de kapel gekomen verhaalt de Z. E. Heer Pastoor H. Kessels de geschiedenis van ’t H. Sacrament van Mirakel, daarna wijdt hij de kapel en eindelijk draagt hij de hoogmis met begeleiding van ’t harmonium er in op.
Na de plechtige H. Mis wordt een schoon loflied ter eere van ’t H. Sacrament gezongen en men keert in dezelfde orde naar de kerk terug.

Bemerkingen van pastoor Kessels 1. De kerk van Viversel en de sacramentskapel waren bij deze gelegenheid prachtig versierd.
                                                       2. Viermaal in het jaar wordt in de kapel de H. Mis opgedragen:
                                                           a. 25 juli, ter herinnering van ’t eerste mirakel, Dikkel 25 juli 1317
                                                           b. 1 augustus, ter herinnering van het tweede mirakel, Sacramentsberg 1 augustus 1317
                                                           c. 21 augustus, ter herinnering van ’t eerste Nederlandsch Congres te Hasselt ter eere van ’t
                                                                Allerheiligste Sacrament. (Dit jaar op 22 augustus wegens de processie naar Hasselt)
                                                           d. 24 september, ter herinnering van de plechtige overbrenging van ’t H. Sacra- ment van
                                                                 Mirakel uit het oud begijnhof van Hasselt naar de grote kerk van de H. Quintinus
                                                        3. Men gaat op bedevaart naar deze kapel om van de hoofdpijn en van de koorts verlost
                                                                 te worden.
Nota
In juli 1904 is de sacramentskapel in prachtige gothieken stijl hersteld door de achtbare familie Palmers. De gekleurde vensters zijn er geplaatst door mijnheer Teller uit Brussel. De schildering is gedaan door M. Gerard uit Hasselt. ’t Altaar is gemaakt door M. Hazimont uit Hasselt.

Kwijting van de gekleurde vensters      
Nr. 181 Re├žu de Monsieur Palmers de Groote
B.P.F. 155
Chateau de Stevoort
La somme de cent cinquante cinq francs pour trois vitraux
Bruxelles, le 25 juillet 1904 40 P.C. Teller


""Het Heilig Sacrament van mirakel"" door Alfons Aerts
Je kan het boek kopen op het parochiesecretariaat van Heusden-Zolder en de dienst toerisme Heusden-Zolder vanaf 15 juli.