dinsdag 18 juli 2017

""Het Heilig Sacrament van Mirakel "" door Alfons Aerts (3)

 De berechtingslamp van Viversel (kerkarchief)
Een lange processietraditie in Viversel Processies vormden vroeger een vast ritueel bij de liturgische vieringen op de zondagen, tijdens de Goede Week en op de belangrijke feestdagen. In Viversel bestond bovendien de kruisprocessie, de kleine processie, de patroonsprocessie, de herdenkingsprocessie en de sacramentsprocessie. 


De kruisprocessie De kleine processie Op de kruisdagen, drie dagen vóór Hemelvaartsdag, had ’s morgens de kruisprocessie plaats. De parochianen stapten dan biddend door de straten en velden van het dorp. In een litanie werden alle heiligen aanroepen om de zegen over de vruchten van het land te bekomen. Ziekte en schade aan de gewassen waren rampzalig voor de bevolking die hoofdzakelijk van de landbouw leefde. Na 1900 veranderde stilaan de werksituatie. Berichten over hoge lonen in fabrieken en steenkoolmijnen lokten mensen van hier naar Wallonië. Negatieve reacties over dat “werkvolk” bleven niet uit. Die houding veranderde toen ook de Limburgse mijnen arbeidskrachten nodig hadden en meerdere boeren de weg naar de mijn vonden. Toch bleef de landbouw voor vele dorpelingen nog een belangrijk bijberoep. Door hun gebeden in de kruisprocessie hoopten zij op een goede oogst. Het was een eenvoudige tocht zonder het Heilig Sacrament, heiligenbeelden of verklede groepen. In vroeger jaren doorkruiste deze processie het ganse dorp. Later werd ze ingekort. De processie vertrok dan om 8 uur en ging ’s maandags langs de Laarstraat, de Veldstraat en de Sint-Quirinusstraat. ’s Dinsdags trok ze langs Laagland, Middenweg en Beekkant. ’s Woensdags was de Doelenlaan, het Jagerspad, de Herckenrodestraat en het Sacramentspad aan de beurt. De processie eindigde telkens in de kerk met een Heilige Mis. In 2000 verdween de processie wegens ziekte van pastoor Douven.

De kleine processie
Het brengen van de ziekencommunie naar een stervende werd de kleine processie genoemd. Later heette dat ook een zieke berechten of bedienen. De priester droeg de Heilige Hostie in een kleine ciborie en werd voorafgegaan door de koster of de misdienaar met een lamp en een bel. Voor de voorbijgangers was het een verwittiging en een teken om te knielen. Dit gebruik verdween in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De berechtingslamp uit de 18de eeuw en eigendom van de parochie Viversel, wordt thans in het heemkundig


""Het Heilig Sacrament van mirakel"" door Alfons Aerts
Je kan het boek kopen op het parochiesecretariaat van Heusden-Zolder en de dienst toerisme Heusden-Zolder vanaf 15 juli.