vrijdag 11 augustus 2017

Dinsdag 15 augustus geen huisvuilophaling

Dinsdag 15 augustus is een feestdag. Er vindt dan bijgevolg geen ophaling plaats van de huisvuilzakken. De ophaling verschuift dan naar de eerstvolgende zaterdag. De huisvuilzakken worden dus opgehaald op zaterdag 19 augustus.