maandag 7 augustus 2017

Gezien door de lens van Patrick Vandebroek


Berenklauw (Heracleum sphondylium). Dit is onkruid!!!
De tweede foto laat het onkruid zien, zoals wij het kennen.

In België bestaan er twee soorten BERENKLAUWEN, namelijk de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw. De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot 50 cm. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevlekt. De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog. De reuzenberenklauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring. Ook in heel Vlaanderen rukt de plant op en kan die overal voorkomen, ook in tuinen en langs waterlopen en grachten.Dank aan www.brandwonden.be/index.php/berenklauw/nl/