zondag 13 augustus 2017

Wie weet waar de vlag KAJ Heusden gebleven is!!!

De Heemkundige Kring van Heusden, de Kajotters en de Dorpsraad van Heusden zoeken zich een ongeluk achter de Kajottersvlag , Hier vers aangekocht en getoond door Juul Daniels en Bert Reynders. Toen de BIB er nog niet stond. Wie meer weet over deze vlag mag zich wenden per email naar de archivaris van de Geschied-en Heemkundige Kring.: indianwindwalker@gmail.com