donderdag 12 oktober 2017

In HBVL vandaag vernemen we de plannen van gemeentebestuur rond Zolder centrum.

Wij mochten een schrijven van Lijsttrekker Open Heusden-Zolder Ben Vandebergh ontvangen dat wij volledig  aan u laten lezen.

Ik kon er helaas, wegens familiale verplichtingen, maandag niet bij zijn op de info-vergadering. Helaas, want wat we nu in de krant mogen lezen is ongehoord! In Zolder centrum zou men een opstand moeten organiseren tegen de waanzinnige ideeën van het huidige gemeentebestuur!

 Het huidige gemeentebestuur heeft alweer de grote ambitie zeer veel geld uit te geven aan onnodige investeringen! En dat terwijl onze gemeente al zoveel schulden kent en al te hoge belastingen int!

1) dat het OCMW zou verhuizen naar de huidige CVO site is ook nieuw. M/i is daar de OCMW-raad zelfs niet van op de hoogte! Waarom bestaan er overlegorganen als men toch maar op doet?

 2) wat gaat men dan weer uitspoken met de huidige gebouwen van het OCMW? Ook weer ruimte voor onnuttig groot project om de ene of andere zijn ego mee te kunnen strelen?

 3) onderwijs organiseren is geen noodzakelijke bevoegdheid van een gemeente. Dat kost de voltallige bevolking een pak geld dat dient voor enkele leerlingen, die absoluut ook goed onderwijs kunnen genieten bij het gemeenschapsonderwijs. En laat duidelijk zijn dat GOED en NHZ het hier mee eens zijn, maar dat SPA eist dat dit blijft binnen de gemeente!

 4) de dorpsraad van Zolder heeft zeer groot gelijk: ondernemerschap stimuleren en faciliteren is de allergrootste prioriteit voor Zolder centrum. Zowel de site van het CVO als de Muze lenen zich perfect om Zolder wel een bruisend centrum te gunnen!

 5) de site waar het oude gemeentehuis stond, nu een mooie groene long van het centrum, leent zich veel beter om extra aandacht te geven aan kinderen! Waarom kan hier geen speeltuin geplaatst worden? Mijn zoontje bijvoorbeeld zou het een fantastische site vinden om zich te kunnen uitleven!

 Neen, de plannen van het huidige gemeentebestuur voor Zolder centrum zijn slecht doordacht. Geen goede visie.

 Misschien is het beter dat hun ideeën worden onderworpen aan een referendum? Zo kunnen de inwoners beslissen over hun centrum! Want nu ontstaat er enkel frustratie en teleurstelling!

 Ik ben zeer teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Dit is ongehoord! Hoog tijd voor beter dan maar gewoon goed! Ben Vandebergh Lijsttrekker voor Open Heusden Zolder