dinsdag 14 november 2017

Dorpsraad Boekt organiseert op 16 november een Volksvergadering

Jaarlijkse Volksvergadering Dorpsraad Boekt
De dorpsraad wil horen van de inwoners wat zij willen veranderd en verbeterd zien in Boekt!!!
Dorpsraad luistert naar opmerkingen milieu, leefomgeving, verkeer, opmerkingen naar het gemeentebestuur, sociale en sportieve infracstructuur, activiteiten in Boekt, En een jaar voor de gemeenteverkiezingen is het belangrijk te kijken wat voor Boekt tijdens de volgende jaren belangrijk is.

Dit zal doorgaan nu donderdag 16 november om 20 uur in Buurthuis Den Ubbel Ubbelstraat 104
Op het programma staan de volgende punten
* financieël verslag 2017 en begroting 2018
* informatie over de werking van de dorpsraad tijdens het voorbije jaar.
* aandachtspunten voor het volgende werkjaar
* hoorzitting

Alle ideën, voorstellen of opmerkingen zijn welkom
U kan deze reeds vooral schriftelijk of per email doorgeven aan
   *** secretaris Van Hecke Kurt Vlamingenlaan 20 tel. 011 / 53 33 48 email kuvah@live.be 
   *** Voorzitter Jos Tielens Horstad 10 gsm 0498 16 55 31 email tielensjos@telenet.be