donderdag 2 november 2017

Geschied en Heemkundige Kring Heusden => 75 jaar KWB Heusden centrum (6)

 
 
 
 
Direct na de eerste wereldoorlog werd in Heusden een afdeling opgericht van de Katholieke Werkliedenbond (KWB). Van de werking van deze vereniging is weinig bekend. Was dit de voorloper van de latere KWB? In 1942 nodigde kapelaan Vandenhoudt mannen van Heusden uit bij hem thuis.

KWB werd meteen opgericht met 20 leden. Kapelaan Vandenhoudt zette in op de culturele ontwikkeling. In 1943 werd hij benoemd in Kanne. E.H. Troonbeeckx werd zijn opvolger. Deze koos eerder voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de arbeiders. Bekende namen uit de beginperiode van KWB Heusden zijn: Pieter Frederix, Albert Maes, Jan Daniëls, Polleke Vogels, Gust Vanhamel, Frans Aerts, Jan Vanvelk, Frans Vanpol, Matthias Cuppers… Het ging de jonge KWB voor de wind. Begin 1947 waren er al 198 leden. In 1943 werd op de Mommeplas ook een afdeling van KWB opgericht, met o.a. Jef Cauberghs, Jef Hermans, Karel, Gustaaf en Frans Claes. Voorzitter was Leon de Schutter. Maar toen deze laatste in 1953 verhuisde, fusioneerde de afdeling vrij vlug met deze van Heusden. Op dat moment telden de twee afdelingen samen 347 leden.

Het bleef echter niet zo. Van 1958 tot 1973 schommelde het ledenaantal rond de 200. Daarna ging het ledenaantal steil de hoogte in tot 603 in 1991. Op dit moment telt KWB Heusden 375 leden. KWB profileert zich steeds meer als een gezinsbeweging.

75 jaar KWB in Heusden KWB besturen. Wijkmeesters het woord spreekt voor zich waren verantwoordelijk voor de leden in hun wijk. Samen vormden ze het bestuur van KWB. Dit bestuursorgaan vergaderde maandelijks. In de topperiode rond 1990 waren er meer dan 75 wijkmeesters. En alhoewel de wijkmeestervergadering het absolute gezagsorgaan was van de KWB, diende deze maandelijkse bijeenkomst goed voorbereid te worden. Hiervoor was er een dagelijks bestuur samengesteld met 12 tot 15 leden. Om zoveel mogelijk gedaan te krijgen waren er op een bepaald moment zowat 360 activiteiten per jaar en werd er geopteerd voor werkgroepen. Deze waren verantwoordelijk voor de uitwerking en begeleiding van welbepaalde activiteiten. Zo waren er een 10-tal werkgroepen.

Het boek kan besteld worden door overschrijving van €15 pas te verkrijgen vanaf vandaag op rekeningnummer BE 45 7351 1613 8589.
Deze boeken kunnen dan afgehaald worden tijdens de tentoonstelling in WZC Hof Ter Bloemen Pastoor Van Mierlolaan te Heusden.
Elke dag van 14u00 tot 17u30, dit vanaf vandaag tot en met 12 november ...
of bij Sylvain Huybrechts St Jansblok 93 te 3550 Heusden-Zolder tel. 011/75 94 01.
Niet afgehaalde boeken worden aan huis bezorgd (enkel in Heusden).
Boeken worden ook verzonden aan €15 + €6 (totaal €21)
Of je kan de boeken ook aankopen via de volgende punten....
 *** Dagbladhandel 'T Punteke
 *** Dagbladhandel ""Vera""
 *** Drankenhal Hauweycken
 *** Zelfbediening Spar-Aerts
 *** En bij alle leden van de Geschied en Heemkundige Kring Heusden

Fotobeschrijving ....

foto boven links = September 1997: Uitreiking Gouden Pluim. Zittend: Klaus Neumann, André Claes, Amelie Vandebroek, Wim Truyers en Danny Reynders. 2de rij: Valére Clauw, Jef Put, Yvan Claes, Karel Kindermans, Louis Vanderstraeten, Romain Beerten, Jan Aerts, Fernand Schrayen. Achter: Bér Bijloos, Marc Bijloos, Jef Reynders, Raymond Geybels, Jos Moons, Emiel Aerts, Jef Willems, Julien Vanoppen, Omer Sannen, André Aerts, Leon Vrijsen, Jef Maris, Frank Vanderaerden, Louis Maex, Louis Timmers, Ludo Put, Ludo Deleux en Bert Lemmens.

foto boven rechts = Kom op tegen kanker. Gehurkt: Louis Vanderstraeten, Jef Maris en Bert Lemmens. Staande: Michel Truyers, Eddy Webers, afgevaardigde, Jefke Minten, André Claes, afgevaardigde, Yvan Cauberghs, Klaus Neumann, André Vanvelk, Bér Bijloos, Leon Truyers, Leon Vrijsen, Jefke Pollers, Jef Reynders, Vital Coels en Jef Put.

foto midden links = Gift aan het dieren opvang centrum. Jos Moons, Rudy Oyen en Alain Jans.

foto midden rechts = Gift aan de mijnwerkers brankadiers voor hun reis naar Lourdes. Eddy Webers, Louis Vanderstraeten, Gust Claes en in de achtergrond Jef Kuppens

foto links onder = Michel Truyers, Andre Vanvelk en Jef Put overhandigen aan de Posthoorn het materiaal gekocht met de opbrengst van hun solidariteitsfeest in 1987.

foto rechts onder  = Wijkmeesters rond 1990. Zittend: Louis Desair, Michel Truyers, Henri Aerts, Jefke Peeters, Marcel Vaes, Alfons Aerts, Henri Jans, Alfons Nijs, Yvan Claes, Jef Put, Ward Vandebroek en Louis Vanderstraeten. Midden: Jean Vandervelden, Raymond Geybels, Julien Vannoppen, Guy Eerdekens, Jean Saenen, Georges Rogiers, Jos Corthouts, André Claes, Jos Moons, Tony Beaufays, René Lemmens, Jean Meykens, Jef Aerts, Tonny Leten, Alfons Jannes, André Vanvelk, François Balette, Karel Kindermans, Jef Minten, Vital Coels, Henri Put, Leon Vrijsen, Eugéne Claes, Bér Bijloos, Jean Aerts, Bert Lemmens en Eddy Webers. Achter: Marc Bijloos, Maurice Reynders, René Lekens, Alex Vanzier, Ward Ceyssens, Maurice Wuyts, Emiel Aerts, Frans Truyers, Maurice Elsen, Jos Benaerts en Jefke Polders.