dinsdag 13 februari 2018

Bijkomend agendapunt Gemeenteraad 22 februari ingediend door N-VA

BIJKOMEND AGENDAPUNT voor de gemeenteraad van donderdag 22 februari 2018
Indiener(s) : Simonne Janssens-Vanoppen, Ria Feyen, Robin Stroobants
Onderwerp / titel : Platform voor burgerparticipatie – Aanvraag demo Citizenlab.

Gemeentebesturen hebben het alsmaar moeilijker om hun bevolking te bereiken. Dorpsraden en volksraadplegingen trekken (te) weinig jongeren aan. Bovendien zijn ze ook gelimiteerd in tijd en op een vast moment ingepland zodat niet iedereen aanwezig kan zijn en hun stem kan laten horen.

Daarnaast kwam er vanuit de traditionele raden ook de melding dat men te weinig geïnformeerd wordt omtrent plannen/visies van het gemeentebestuur. Denk maar aan Domein Bovy.

Naar aanleiding van mijn agendapunt Smart Cities in november botste ik op CitizenLab. Een online platform voor burgerparticipatie dat voor een gedeelte van deze punten een oplossing kan bieden. Het gemeentebestuur kan ideëen lanceren (top-down) maar evenzeer de dorpsraden of individuele burgers (bottom-up).

Begin deze maand werden de oprichters overigens verkozen tot Forbes 30 Under 30 Europe in de categorie Recht & Beleid. Een teken dat ze echt wel toonaangevend werken binnen de sector. Onze sector.

In Rotselaar hebben de poilitieke partijen beslist om dat te gebruiken naar aanleiding van de verkiezingen eind 2018. Vilvoorde gebruikt het platform om naar hun burgers te luisteren en Stad Hasselt heeft het gebruikt voor het Kapermolenpark vorm te geven.

2019 moet er een nieuw beleidsplan voorgelegd worden. Er zijn meerdere lopende projecten en topics waar de burger zijn inbreng erg nuttig kan zijn.

Meer info:
https://www.citizenlab.co/product/?lang=nl https://rotselaar.citizenlab.co
https://vilvoorde.citizenlab.co

Voorstel van te nemen besluit door de gemeenteraad:
 - Het gemeentebestuur beslist om een prijsraming op te vragen voor het gebruik van CitizenLab tot 31-12-2018
- Het gemeentebestuur beslist om CitizenLab uit te nodigen voor een demo op de commissie van 26 maart 2018
- Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad van 29 maart 2018 te beslissen over het al dan niet aankopen van de licentie. OF
- Het gemeentebestuur beslist om een CitizenLab licentie te nemen tot het eind van het jaar.
   (kostprijs ongeveer gelijk aan kostprijs commissie)
 Ingediend door Robin Stroobants namens voornoemde raadsleden.