dinsdag 15 mei 2018

Sloopwerken en grondwerken aan de Muitenberg schieten goed op

  
 
De grondwerken aan Muitenbergstraat waar het nieuwe grote winkelcentrum komt zijn al redelijk vooruit gegaan. Na de posten uit de grond te halen is men gestart met de afbraak en slopen van de woning. De bulldozers zorgden op dat zelfde moment dat de grond werd gelijk gemaakt en overtollige zand werd op de vrachtwagens geladen voor transport. Het nivelleren mocht snel vooruitgaan en de grote oppervlakte kreeg een dikke laag gemalen steenpuin die goed gedrild werd aangelegd.