donderdag 7 juni 2018

Informatieavond rond geurhinder REMO op de Lindeman.


Vanavond om 19 uur was er in de Poolse zaal een informatieavond rond geurhinder op de wijk Lindeman. Onder de bevolking waren ook de burgemeesters van Heusden-Zolder en burgemeester Alain Yzermans van Houthalen Helchteren.

Joke Vandebeek, milieuambtenaar van Houthalen Helchteren opende de debatten.
Zij had het over de geurhinder die werd vastgesteld in 2016. Iedereen kan melding maken wanneer er geurhinder is zei ze nog. De bewoners kunnen s'avonds of in het weekend bellen naar de politie. Die komen dan waarnemen of er inderdaad hinder is.In 2016 werden er 6 meldingen genoteerd in het meldingsregister.

In 2018 waren er al 87 meldingen genoteerd. In Heusden -Zolder was de grootste hinder. We werken hier met 2 gemeenten en 2 politiezones aldus nog Joke Vandebeek.
Ook de milieu-inspectie Hebben ronden gedaan in de wijk Lindeman.De geurhinder is niet altijd waar te nemen afhankelijk van waar de wind komt.

 Daarna was het woord aan Raf Vandeborne, milieuambtenaar van Heusden-Zolder. Hij had het in grote lijnen over hetzelfde wat zijn collega van Houthalen Helchteren te vertellen had. Hun standpunten waren in grote lijnen hetzelfde. Toch noteerde hij een eerste melding in augustus 2017.
98 meldingen in 2018 via de website of telefonisch. 41meldingen hiervan kwamen op verschillende tijdstippen. Ook kwamen er meldingen van de wijk Vlierhof.

Raf Vandeborne deed een oproep naar de bevolking om zoveel mogelijk de meldingskaart op de website te gebruiken.

Als derde spreker was het Gust Feyen, coördinator Limburgse Milieukoepel an het woord.Momenteel ligt er zo'n 19 miljoen ton afval op de gronden van Remo. Dit zal afgegraven worden, een deel zal verbrand worden en een ander deel zal via recyclage hergebruikt kunnen worden. Dit zal maximaal 2 jaar duren zei Gust Feyen, maar dan mag er niks bijgestort worden. 7 % zou niet recupereerbaar zijn, 25 % is gevaarlijk afval en de overige 68% zou industrieel afval azijn.

Een Plasmaoven zou 30 ton per jaar kunnen verbranden. Er werden 7 vragen naar voren geschoven.
Er zal heel veel energie nodig zijn om de ovens draaiende te houden. Dan is de emissie, welke stoffen komen er allemaal vrij? Brengt het een degelijke tewerkstelling voort -, 200 mensen zouden er zo aan de slag kunnen.

Dan is er het natuurplan, het ecologische op het terrein zal 20 jaar duren. Het tijdsschema; Het maximum 20 jaar duren. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd voor de 2de maal goedgekeurd in maart 2017. Daarna werd het door de raad van state geschorst. In een derde poging werd het ruimtelijk uitvoeringsplan defenetief vernietigd. Ook zijn oproep was ""Stop onmiddellijk met storten""

,
Als laatste xas Stijn Van Dingenen gemeenteraadslid van Houthalen Helchteren aan het woord. Ziin oproep naar de bevolking waren deze; Waarom het vertrouwen verdween. De bedrijfswerking roept vragen op. Storten stopt eind 2017 definitief, dan moet C+C opstarten, C+C zal 700 banen opleveren, energie aanleveren , zelfs groenteteelt.

Beleidsaanpak lokale overheden roept vragen op. In 2006 gaat CBS in beroep tegen de nieuwe vergunning (2007-2017)" Men wilde dat het bijkomend storten zou stoppen. In 2016 geeft CBS positief advies voor nieuwe vergunning (2018-2025) " Men gaar akkoord met het bijkomend storten van bijn 2 miljoen ton nieuw afval". Ook de lokale overheden moeten in eerste instantie aan de burgers en hun gezondheid denken. "Volg de eigen gemaakte afspraken en neem de gezondheid van de inwoners ernstig".

We stellen echter vast.... De verplichte oprichting van de toezichtcommissie werd opgelegd in juli 2016. Het gemeentebestuur besliste, in College van 28 mei 2018 tot de oprichting van de toezichtcommissie voor Remo. Deze beslissing kwam er nadat onze S&D fractie in de gemeenteraad van mei, de week voordien, het gemeentebestuur er opnieuw op attendeerde dat deze commissie verplicht is en er tot op dat moment nog niet was! Dit desondanks de herhaaldelijke klachten en problemen met geurhinder. Omdat het college verplicht is om een antwoord en gevolg te geven op onze vragen werd asap de commissie samengesteld. Hoe kan je het vertrouwen herstellen? Twee belangrijke factoren hebben dit vertrouwensherstel in de hand; enerzijds het bedrijf Remo zelf en anderzijds de lokale overheden. Welke communicatiemiddelen zijn nodig.
1- een algemeen centraal meldpunt overlast en vragen.
2- Eén duidelijk aanspreekpunt voor deze materie.
3- Totale inventarisatie van alle vragen.
4- Op website/forum inzake metingen, gegevens , info ......
5- Een gratis 0800 nummer/mailadres voor info en meldingen.
6- 2 maal per jaar een open volksinfo, per kwartaal toezichtcommissie.
Tot zover deze uiteenzetting.

Daarna was het woord aan de bevolking om vragen te stellen. Burgemeester Alain Yzerman vatte het samen. Laten we samenwerken met de beide gemeentes , Remo om alzo tot een consensus te komen. De volksvergadering kon op heel wat bewoners rekenen van de wijk Lindeman. Wordt vervolgd............ Met zeer veel dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's