donderdag 14 juni 2018

SFC directeur Eddy Willems gaat met pensioen en Gert Koninckx volgt hem op.

Op het einde van dit schooljaar gaat algemeen directeur Eddy Willems met pensioen en verlaat hij bijgevolg het Sint-Franciscuscollege. Het schoolbestuur wenst hem oprecht te danken voor zijn jarenlange inzet en onverdroten inspanningen om, samen met zijn collega’s in het directieteam en met de volledige leerkrachtengroep, van het Sint-Franciscuscollege een kwaliteitsvolle middelbare school te maken.

Het SFC heeft zich onder zijn leiding op een erg succesvolle wijze gepositioneerd in de brede regio. Zo is uit een recent onderzoek nog gebleken dat de oud-leerlingen van het SFC bovengemiddeld participeren aan hoger onderwijs, en dat hun slaagpercentage ook hoger is dan het gemiddelde in Limburg.
Ook het resultaat van de zgn. ‘doorlichting’ van de school eerder dit schooljaar door een inspectieteam van het ministerie van onderwijs heeft de pedagogische kwaliteit van het SFC bevestigd. Het werd een ‘gunstig’ zonder enig voorbehoud, de hoogst mogelijke quotering.

Onder de leiding van algemeen directeur Eddy Willems werden de voorheen afzonderlijke campussen Heusden-Centrum en Berkenbos samengevoegd op de vernieuwde locatie in Berkenbos, waar nu alle onderwijsvormen zijn samengebracht. Sedertdien zijn ook meerdere pedagogische vernieuwingen geïntroduceerd, om een school van de 21ste eeuw te kunnen zijn. Het schoolbestuur heeft in de persoon van huidig directeur logistiek en financiën Gert Koninckx een waardige en beloftevolle opvolger gevonden. Hij wordt vanaf 1 september 2018 de nieuwe algemeen directeur van het SFC. Gert Koninckx zal zijn huidige opdrachten (logistiek en financiën) verderzetten en combineren met de algemene leiding. Hij geniet de volle steun van het directieteam en van het schoolbestuur, en kijkt zelf met volle ‘goesting’ uit naar zijn nieuwe taak.

Het schoolbestuur dankt Eddy voor zijn vele inspanningen en wenst Gert alle succes in de toekomst. Aan beiden geven we de woorden van Franciscus mee: ‘pax et bonum’ (vrede en alle goeds)! Namens het schoolbestuur, Mark Smeyers, voorzitter.