woensdag 6 juni 2018

Wedstrijd voor de authentiekste en creatiefste vogelverschrikker

 
 De Akkermennekes doen een oproep aan alle inwoners van Berkenbos om, tijdens de maanden juli en augustus, een vogelverschrikker in hun voortuin te zetten. De buurtbewoners, toeristen, … zullen de authentiekste / creatiefste… vogelverschrikker kiezen.

Wil je ook meedoen aan deze wedstrijd? Schrijf je in, vóór 15/06, door je gegevens (naam, adres, telefoonnummer en de plaats waar je vogelverschrikker komt te staan) door te sturen naar deakkermennekes@gmail.com. De inschrijving voor de wedstrijd is gratis en voor elk ingeschrevene is er een klein aandenken aan de Zomer van de Vogelverschrikkers. De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren tijdens ‘Berkenbos Leeft’ op 02 september. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebrachtdoor de Akkermennekes