vrijdag 10 augustus 2018

""Dit is Heusden-Zolder"" IE Limburg met 11 people H/Z in de DODENTOCHT (28)

 
We weten dat er zeer veel mensen uit onze gemeente Heusden-Zolder deelnemen aan de ""DODENTOCHT"" deze avond in Bornem met start om 21u00. Wij zijn naar vereniging IE Limburg gegaan omdat daar in de groep toch  11 people van Heusden-Zolder zijn ingeschreven voor de DODENTOCHT mee te doen voor IE Limburg

Alle respect voor de andere deelnemers uit Heusden-Zolder die meedoen, wij kregen de uitnodiging van IE Limburg om naar de persconferentie te komen.

Peters zijn Marc Wauters en Stefan Everts voor IE Limburg
De deelnmers uit Heusden-Zolder zijn
Baerts Chris, De Pauw Philippe, Gilot Frank, Janssens Pierre, Raymaekers Patrick, Raymaekers Marleen, Vanderaerden Franky, Vangenechten Loran, Vahove Thomas, Wouters Davy, Wouters Gerry,  Straks zullen wij onze Heusden-Zoldenaren aan u voorstellen.

Deze deelnemers hebben zich laten sponseren en al het ingezamelde geld gaat na de DODENTOCHT naar IE-Limburg voor het goede doel. U kan natuurlijk ook een bijdrage storten op dit rekeningnummer KBC:BE38 4588 0454 6172 IE-LIMBURG .

IE Gezinsvakantie

De werkgroep Gezinsvakantie van IE VZW organiseert al sedert 1995 jaarlijks tijdens de paasvakantie een vakantie voor gezinnen met een kind met een handicap en hun broer(s) en/of zus(sen). De vakantie wordt georganiseerd door mama’s die zelf ook een kind met een handicap hebben en die zelf ook meegaan op vakantie. De eerste jaren gingen we maar een midweek op vakantie doch dat werd al gauw een ganse week. We startten met 5 gezinnen, nu zijn we met 10!

Het is de bedoeling dat het hele gezin mee op vakantie gaat. Het moet een fijne tijd worden voor de gehandicapte kinderen, maar ook voor de broers en zussen én voor de ouders. Gezien de speciale noden van onze kinderen is dit niet evident. Daarom trachten wij dit, met de hulp van vrijwillige en door ons gescreende monitoren, te realiseren.

De ouders worden ontlast van de zware taken die ze dag in dag uit dragen voor de zorg van hun gehandicapt kind. De monitoren staan klaar van bij het ontbijt om de kinderen op te vangen en dit tot ’s avonds na het avondeten. De taak van de ouders wordt beperkt tot het ’s morgens wassen en aankleden van de kinderen en ’s avonds de kinderen hun pyjama aan doen en in bed stoppen.


De monitoren bezorgen alle kinderen een onvergetelijke week. Zo heeft elk kind een speciale aandachtsmonitor die op de hoogte is van medische en/of andere problemen. De monitoren bieden onze kinderen een waaier van activiteiten aan, die zo goed als mogelijk aangepast worden aan de noden van de kinderen, aan hun leeftijd, hun handicap, hun behoeften. Pret verzekerd! Kijk maar naar de vrolijke gezichten op de foto’s…

Terwijl hun kroost zich amuseert, kunnen de ouders genieten van een zorgeloze dagactiviteit. Tegelijkertijd wordt voldaan aan de behoefte die vele ouders hebben om in contact te komen met andere ouders en om zo hun gedachten en ervaringen uit te wisselen,… Soms wordt er ook een gezinsuitstap georganiseerd, bv. naar een pretpark.

Wat moet dit kosten

Elk gezin betaalt jaarlijks zijn lidmaatschap aan IE (€25) + een bijdrage per deelnemende persoon voor het verblijf + een bijdrage per persoon dat dient als zakgeld voor uitstappen. Volpension is uiteraard in de prijs inbegrepen, de dranken die op uitstap genomen worden of na het avondeten dienen achteraf afgerekend te worden, iedereen is ook verzekerd (lichamelijke ongevallen en B.A.). Wij proberen de kosten voor de gezinnen zo laag mogelijk te houden zodat dit geen belemmering kan zijn om deel te nemen. De kosten voor het verblijf van de moni’s worden betaald door de vereniging. Wij (de ouders, familieleden en vele vrienden) bemannen jaarlijks een tapstand op Pukkelpop, tevens laten stappers zich sponsoren voor IE tijdens de Dodentocht en hiermee verdienen wij de nodige fondsen voor onze vereniging om de extra kosten die de vakantie met zich meebrengt te financieren